Wij bieden de meest interessante technische vacatures in  werktuigbouwkunde, elektrotechniek, voor een werktuigbouwkundige, elektrotechnische, civieltechnische, bouwkundige in de  bouwkunde of civieletechniek, een installatie deskundige in de HVAC en AC/C
IJmuiden

Maintenance Coördinator

Functie Omschrijving

Integrale opdrachtplanning, zodat de realisatie van integrale montageopdrachten praktisch voorspelbaar en haalbaar wordt gemaakt.
Beoordeelt projectplanningen, werkplannen en RIE's.
Stemt de kwaliteitseisen en specificaties van projectopdrachten af met directe betrokkenen en aangrenzende projecten en disciplines.
Bepaalt de te volgen werkmethoden en werkvolgordes en stelt een integrale opdrachtplanning op.
Montageresultaten, zodat de uitvoering van integrale opdrachten volgens planning en voorwaarden gerealiseerd wordt waarbij er een sterke interactie met de omgeving plaats heeft.
Stelt middelen beschikbaar en bewaakt de besteding van toegestane budgetten.
Beoordeelt de effecten van acties en opdrachten op de omgeving en signaleert mogelijke knelpunten bij de uitvoering.
Bedenkt technische en procesoplossingen.
Ziet toe op de kwaliteit van uitvoering van opdrachten en neemt maatregelen in geval van afwijkingen of onvoorziene situaties.

Veiligheid van de werkomgeving, zodat de veiligheid van de werkomgeving continu verbeterd wordt en de veiligheid van teamleden gewaarborgd is.
Draagt de veiligheidsvoorschriften uit en ziet toe op de naleving van de voorschriften.
Signaleert mogelijkheden voor verbetering van de naleving en toepassing van de veiligheidsvoorschriften.
Waarborgt de veiligheid van de teamleden op de werkvloer en realiseert een continue verbetering in de prestaties van het team als het gaat om veiligheid. Prestaties van firma's, zodat de kwaliteit van geleverde diensten door derden bestuurd en gewaarborgd wordt.
Beoordeelt de uit te voeren werkzaamheden, ontwerpen en bestekken en controleert de toepasbaarheid ervan in de praktijk.
Draagt zorg voor de benodigde faciliteiten, materialen en instructies voor de uitvoering en stuurt op de voortgang.
Evalueert de prestaties en grijpt in bij geval van achterblijvende resultaten.

Uitvoeringsvoorwaarden, zodat benodigde voorzieningen en randvoorwaarden zijn ingevuld en uitvoering mogelijk is.
Creëert overzicht op de voor uitvoering noodzakelijke randvoorwaarden en voorzieningen.
Richt de bouwplaats in, organiseert kick-offs en regelt de beschikbaarheid van toolboxen en andere faciliteiten.
Stemt de richtlijnen en gebruikscondities af met betrokkenen en vult noodzakelijke voorzieningen en condities in.
Laat uit bedrijf genomen installaties inspecteren en adviseert de productielijn omtrent de reparatieomvang.
Opdrachtadministratie, zodat de voortgang en resultaten van montageopdrachten vastgelegd en beschikbaar zijn.
Verkrijgt inzicht in de behoefte aan voortgangsinformatie op projectniveau en verzamelt de benodigde gegevens.
Levert rapportages om inzicht te geven in de voortgang en resultaten van onderhoudswerkzaamheden.
Houdt administratie en archieven actueel en op orde.

Personeelsprestaties, zodat de toegevoegde waarde van personeel voor de organisatie optimaal is.
Plant de personeelscapaciteit en de personeelsontwikkeling.
Schept de randvoorwaarden voor het succesvol functioneren en begeleidt medewerkers.
Beoordeelt de prestaties en stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers.

Sociale vaardigheid voor het geven van leiding, voor het afstemmen van opdrachtplanningen in een dynamische omgeving en voor het aansturen van firma's in de uitvoering.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van opdrachtplannen, rapportages en voor het geven van werkinstructies:

Specifieke handelingsvereisten:
Oplettendheid bij het toezien op de naleving van veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften door het team.
Bezwarende omstandigheden.
Hinder van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en bij het werken op een bouwplaats.

Functie Eisen

Kennis van techniek op HBO-niveau, voor het overzien en aansturen van integrale montageopdrachten.
Kennis van bouwplaats besturing, opdrachtplanning en van uitvoeringsmethoden.
Kennis van overkoepelende projectdoelstellingen, geldende wet- en regelgeving en de structuur van de projectorganisatie.

Bedrijfscultuur

TechResources is actief op het gebied van projectenverwerving en uitvoering op hoofdzakelijk technisch gebied met inzet van technisch opgeleid personeel op MBO, HBO en WO-niveau met als werkgebied de gehele Nederlandse markt in o.a. de vakdisciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek, industriële automatisering, productie, (interim)-management en maintenance management.

Onze organisatie opereert door geheel Nederland in o.a. de voedingsmiddelenindustrie, staalindustrie, petrochemische industrie, machinebouw, elektriciteitscentrales en waterleidingbedrijven, Research & Development en in de installatiebranche.

Wij bieden

Naast een leuk en ervaren team, zijn de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden goed (volgens CAO). Het salaris ligt tussen de € 4000,- en € 4800,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Locatie

IJmuiden

Publicatie datum

14.06.2022

Contactpersoon

Lizzy Versluis

Deel deze vacature
Meer details
Match criteria
Contactpersoon
Lizzy Versluis
Mobiel: (06) 5327 3334

Over TechResources

Als technisch detacheringsbureau plaatsen wij middelbaar en hoogopgeleid technisch personeel bij opdrachtgevers en op projecten in heel Nederland.

Het verschil met andere bureaus? Dat zit ‘m in hoe we plaatsen.

Wij gaan telkens voor de perfecte match tussen kandidaat en opdrachtgever. Want iedereen is blij met succes.

Verder lezen over ons…

Onze klanten
Howden Netherlands B.V. Sanquin Bloedvoorziening Crown Van Gelder B.V. Stork Turbo Service B.V. Brush HMA B.V. Tata Steel IJmuiden BV Reel GmbH Van Dam Machine Europe B.V.
TechResources B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close